Embryolab is 12 jaar geleden opgericht (2004), mede dankzij de grote inspanningen van  wetenschappers, die een gezamenlijke visie hadden voor een nieuwe vruchtbaarheidskliniek die tevens een bijdrage levert aan de promotie en de ontwikkeling van de wetenschap. De visie van Embryolab brengt de menselijke benadering samen met de zorg voor mensen, de constante zoektocht door research, kennisuitbreiding en de doorlopende investering in technologie. Wij danken u en alle mensen in de wereld heel hartelijk voor het schenken van hun vertrouwen en streven ernaar dit behouden.

Een reis van 10 jaar

Het basisprincipe op het gebied van onze klinische diensten is de beschikbaarheid van alle diagnostische onderzoeken uit de verschillende specialisaties (o.a. embryologie, gynaecologie, genetica, andrologie, hematologie, endocrinologie, diëtetiek, immunologie, psychologie). In combinatie met de modernste technologieën is het mogelijk een goed beeld te krijgen ten aanzien van onvruchtbaarheid bij echtparen, de oorzaak van niet geslaagde IVF-pogingen en van meervoudige miskramen.

Open communicatie en begeleiding in samenwerking met èn aanwezigheid van een arts, dragen bij aan het voorkomen en bepalen van diverse problemen zoals, eileiderafwijkingen, polycysteus ovarium syndroom, endometriose, myomen, etc. Een groot succes van Embryolab is de zeer goede samenwerking tussen de klinische en laboratorium disciplines. Het resultaat hiervan is een verbeterde acceptatie van IVF in Griekenland en Europa.

Enkele speerpunten van het laboratorium van Embryolab zijn:

 

 • Strenge controle van het kweeksysteem. Onze medewerkers hebben sinds 1992 ervaring met conventionele bevruchting en controleren strikt het kweeksysteem. De resultaten worden vastgelegd in het kwaliteitscontroleprogramma en meegenomen ter continue verbetering. Vanaf de eerste dag van ons bestaan voeren we deze controles uit en leggen resultaten vast.  Pioniers in ICSI. Ons personeel heeft sinds 1995 veel praktijkervaring opgedaan door de ruim 45.000 cycli in Griekenland en in het buitenland.
 • Innovatief gebruikt van microscopie (IMSI). Embryolab is trots om één van de eerste laboratoria in de wereld te zijn die gebruikt maakt van de “Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection” (IMSI) methode. Deze techniek maakt het mogelijk de spermatozoön dusdanig vergroot te projecteren dat het mogelijk is om spermatozoön zonder morfologische veranderingen te selecteren.
 • Goed sperma is belangrijk. De kwaliteit van de sperma-analyse is gewaarborgd door de deelname in een extern kwaliteitscontroleprogramma (UKNEQAS). Alle mogelijke oorzaken van onvruchtbaarheid die te maken kunnen hebben met sperma worden onderzocht.
 • Sperma DNA Fragmentatie Index (SDF Index) bepaling. Het bepalen van het percentage sperma met gefragmenteerd genetisch materiaal wordt bij Embryolab uitgevoerd door een deskundige cytogeneticus. De nauwkeurigheid van deze analyse is gecertificeerd door een extern kwaliteitscontroleprogramma (FertAid).
 • Sperma FISH analyse. Sperma FISH analyse wordt bij Embryolab uitgevoerd door een deskundige cytogeneticus. Embryolab heeft reeds diverse internationale educatieve congressen georganiseerd welke betrekking hebben op deze techniek. De congressen worden sinds 2013 bezocht door wetenschappers uit de gehele wereld. Ons sperma FISH programma wordt geëvalueerd door een kwaliteitscontroleschema (CEQAS).
 • Micro-TESE. De succesvolle implementatie van de micro-TESE techniek is een belangrijke bijdrage voor de behandeling van azoöspermie. Embryolab heeft sinds 1995 evaring met deze techniek en heeft sindsdien een groot aantal gevallen van azoöspermie behandeld, inclusief een hoog zwangerschapspercentage en terugplaatsingen
 • Innovatieve manier voor de bewaking van het embryokweekproces. Embryoscope is een vernieuwende, niet invasieve kweekmethode waarbij embryo’s continue bewaakt worden. Het voorziet in een veilige kweekomgeving waarin de ontwikkeling bewaakt wordt door middel van een fotografisch systeem, zonder verplaatsing van de embryo’s. Daarnaast worden de beelden als een film gepresenteerd zodat de embryologen het gehele kweekproces tot en met het blastocytenstadium kunnen volgen. Met dit nieuwe systeem worden de embryo’s gekweekt zonder onderbrekingen en continue bewaakt, dit laatste is erg belangrijk voor de keuze van het meest geschikte embryo aangezien deze het beste resultaat geeft.
 • Innovatief volgsysteem. Het Matcher fotografisch identificatiesysteem draagt zorg voor de herleidbaarheid tijdens alle stadia van de Embryolab procedures.
 • Speciale ondersteuning tijdens het broedproces. Ondersteuning van het broedproces wordt reeds 10 jaar toegepast door middel van een speciaal lasersysteem om de maximale nauwkeurigheid en veiligheid te garanderen. Ondersteuning tijdens het broedproces is een gratis dienst voor alle stellen met een voorgeschiedenis van niet geslaagde IVF-pogingen.
 • Succesvol donorprogramma. Embryo’s, eicellen en sperma worden gedoneerd onder zeer strikte voorwaarden en onderzocht op fenotypische eigenschappen en bloedgroep voor het vaststellen van een compatibele donorprofiel.
 • Weefselafname uit de teelbal met een holle naald (FNA) Deze methode wordt met succes toegepast sinds 2004 door deskundige urologen.
 • Succesvol invriesprogramma. De cryoconservering van eicellen, embryo’s, sperma en zaadbalweefsel is een speciale invriesmethode waarbij we verzekerd zijn van het laagst mogelijk aantal verliezen. Sinds 2008 is Embryolab een van de weinige instellingen in de wereld welke vitrificatie, invriezen, toepast op eicellen en embryo’s, met extreem hoge overleving, bevruchting en zwangerschap tot gevolg. Speciale elektronische instrumenten bewaken voortdurend onze weefselbank en de kostbare inhoud.
 • Pre-implantatie genetische diagnostiek. Pre-implantatie genetisch onderzoek is een van de speerpunten van de medewerkers van Embryolab. Bij Embryolab wordt sinds 2007 actief gebruik gemaakt van dit onderzoeksysteem waarbij onze hoge zwangerschappercentages zijn vastgelegd bij de Europese autoriteiten. Onze resultaten zijn tevens gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en in 2013, heeft onze Embryolab Academy een internationaal congres georganiseerd. Het pre-implantatisch onderzoek is zeer belangrijk aangezien dit de overlevering van erfelijke aandoeningen zoals thalassemie kan voorkomen.
 • Endocrinologisch en immunologisch laboratorium. Vanaf de eerste hormonale en immunologische controle tot aan de zwangerschapsbevestiging worden op vastgestelde tijdstippen laboratoriumonderzoeken uitgevoerd. Het is niet voor niets dat we gebruik maken van de meest geavanceerde apparatuur en met succes deelnemen aan het National External Quality Control Scheme (ESEAP).

            Een wonderbaarlijk decennium is geëindigd. Wij geloven echter dat het nieuwe decennium nog interessanter wordt….
Wij danken u voor uw vertrouwen!