Doneer vreugde, doneer leven


Doneer vreugde, doneer leven

Eiceldonatie is een van de vriendelijkste, meest humane cadeaus welke bijdragen aan het geluk van vele vrouwen en stellen wanneer conventionele IVF niet toereikend is. In de afgelopen jaren is het aantal jonge vrouwen, die als donor op willen treden en daarmee bij willen dragen in het geluk van andere vrouwen die een kind gekregen hebben, significant gestegen.
Ondersteund door de Griekse wetgeving, welke de anonimiteit van deze waardevolle actie alsmede het zeer goed opgeleid personeel van Embryolab waarborgt, kunnen donoren zich veilig voelen en zich verheugen van de goede begeleiding tijdens elke stap.
Wat zijn de selectie criteria voor een eicel donor?
Een vrouw die eiceldonor wenst te worden, moet voldoen aan de volgende condities en criteria:
• Leeftijd tussen 18 en 30 jaar
• Normaal lichaamsgewicht (BMI <25)
• Fysiek en geestelijk gezond
• Alle noodzakelijke medische onderzoeken hebben ondergaan; zoals hematologische en urologische testen voor alle infectieziekten (hepatitis B en C, HIV, syfilis, etc.) en gynaecologische onderzoeken (paptest, vaginale kweken)
• Op voorhand alle relevante toestemmingsformulieren hebben ondertekend voor deze procedure
• Een psychologische test met succes hebben afgerond
Eiceldonatie stap voor stap:
Informatie: De potentiële donor is tot in detail geïnformeerd over het eiceldonatieprogramma, de procedure en het juridisch kader om te beslissen of ze aan de eisen kan voldoen van het programma.
Familiegeschiedenis: De potentiële donor wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over haar directe en overige familie.
Medische beoordeling: De potentiële donor ondergaat een reeks bloed- en genetische testen om informatie te verkrijgen over de gezondheid en de vruchtbaarheidsstatus.
Psychologisch onderzoek: De potentiële donor ondergaat een psychologisch onderzoek uitgevoerd door een erkend psycholoog.
Toestemmingsformulieren: In navolging van de Griekse wetgeving dient voorafgaand aan de procedure een aantal toestemmingsformulieren te worden ondertekend om de wens voor donatie, het feit dat de donor begrijpt wat de procedure inhoudt en wat de anonimiteit betekent.

Het proces: Indien een kandidaat goedgekeurd is als een geschikte donor, wordt gestart met ovariumstimulatie (ca. 10-12 dagen) om follikels te ontwikkelen. Als deze groot genoeg zijn (tot 18 mm), worden de eicellen geoogst. De eicellen worden pijnloos afgenomen onder een lichte verdoving en dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De donor kan hierna weer doorgaan met de normale dagelijkse activiteiten.

OPMERKING: Het proces van eiceldonatie is een relatief korte en veilige procedure en heeft geen nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid van de donor!
Het team van Embryolab werkt aan bewustwording, zodat men actief kan bijdragen aan de belangrijkste droom van iedere vrouw te laten vervullen, het moederschap.