Genetisch advies

De fundamenten van Embryolab bestaan uit een harmonieuze samenwerking tussen de verschillende disciplines en wetenschappen. Dit innovatieve concept heeft geleid tot het toevoegen van het cytogenetisch laboratorium en de afdeling voor genetische begeleiding aan ons centrum, met het doel dat dit echtparen kan helpen bij hun poging voor het verkrijgen van het grootste geschenk in het leven… een kind.

Genetisch advies en begeleiding is een moderne wetenschap waarbij met analytische systemen het DNA van mensen ontsloten wordt, om hen te helpen gezonde kinderen te krijgen en overdraagbare aandoeningen en besmettelijke ziekten terug te dringen. Met andere woorden, genetisch advies, tezamen met embryologie en gynaecologie zijn de laatste puzzelstukjes voor het oplossen van het vruchtbaarheidsprobleem.

Het is van bijzonder wetenschappelijk belang dat genetisch advies, onderzoek en documentatie inmiddels als onmisbaar beschouwd wordt bij zwangerschapsondersteuning. Het is mogelijk om zeer nauwkeurig de mogelijkheden voor een echtpaar te bepalen om een gezond kind te krijgen door het toepassen van pre-implantatie genetische diagnostiek. Het is noemenswaardig dat slechts enkele IVF-centra in Griekenland en in Europa deze service bieden.


WAAROM EMBRYOLAB?

– Embryolab heeft sinds de oprichting een goed georganiseerd genetisch laboratorium en gekwalificeerde genetici.

– Genetisch onderzoek en advies maken integraal onderdeel uit van de diensten die het centrum aanbiedt.

– Regelmatig worden door de Embryolab Academy internationale congressen georganiseerd om wetenschappers uit de gehele wereld op te leiden in de nieuwste technieken en methoden.
– Het toepassen van pre-implantatie diagnostiek vereist gekwalificeerde genetici welke Embryolab heeft.
points-d-excellence2


10anees


ofir